Google paketi digitalnog marketinga

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje.

Search kampanja +

SEO optimizacija

170

Search + Display kampanja

SEO optimizacija

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje + distribuciju Vašeg oglasa na sve sajtove koje Vi smatrate relevantnim za oglašavanje.

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje + distribuciju Vašeg oglasa na sve sajtove koje Vi smatrate relevantnim za oglašavanje + kreiranje kampanje na Youtube platformi

Search + Display + YouTube kampanja + SEO optimizacija

210

350

goOgle display kampanje

 

 

Google display mreža Vam omogućava da budete vidljivi relevantnim ljudima na veb sajtovima koje vi želite, a da pritom platite tek kada neko klikne na vaš baner. Ovo je najrasprostranjenija svetska mreža za oglašavanje i pre svega se koristi za prikazivanje slikovnih oglasa (banera) na veb

sajtovima koje posećuju vaši potencijalni korisnici.

 

Pored slikovnih oglasa, na Display mreži se mogu prikazivati i tekstualni

oglasi, oglasi na mobilnim uređajima i u mobilnim aplikacijama, kao i

video oglasi. Vašu Display kampanju možete optimizovati različitim

vidovima targetiranja. Da li su to teme sajtova, interesovanja korisnika

ili dobro definisane ključne reči vezane za vaš proizvod – nije važno

sve dok se to direktno odnosi na vaše poslovanje.

 

Oglašavanje na Display mreža donosi tri benefita:

 1. Povećanje svesti o brendu kod potencijalnih kupaca (Branding kampanje)
 2. Povećanje prodaje (promotivne i akcijske kampanje)
 3. Povećavanje lojalnosti kod vase ciljne grupe i ponovno vraćanje korisnika na već posećen veb sajt (Remarketing)

Ova tri benefita postižemo tako što za svaki od njih koristimo oglas izrađen specijalno za tu namenu u kombinaciji sa pravim načinom targetiranja. Za Branding kampanje uglavnom se koriste visoko kvalitetni Google Display oglasi koji ostavljaju jak utisak i na vizuelno lep način predstavljaju proizvod, uslugu, brend ili kompaniju. Ukoliko je cilj povećanje prodaje – takvi oglasi onda uglavnom promovišu akcije, sniženja, kupone ili nagradne igre kako bi se privukla pažnja ljudi i oni uključili u aktuelnu promociju.

google-reklamne-kampanje-agencija-digitalni-marketing
seo-optimizacija-digitalni-marketing-web-dizajn

SEO OPTIMIZACIJA

 

 

 

Pored plaćenih oglasa, jedno od najefikasnijih rešenja je svakako

SEO optimizacija. SEO optimizacija je skup tehnika koje čine

tehničku i sadržinsku optimizaciju sajta i pomaže vam da organski

zauzmete visoke pozicije za određene ključne reči koje korisnici

najviše pretražuju i na taj način odvedete korisnika na svoju

stranicu. SEO (search engine optimization) je danas jedan od

nezaobilaznih metoda u radu ukoliko želite da budete visoko

pozicionirani u Google pretragama. Suština je u tome da budete

prepoznati kao korisni za posetioce.

 

Naime, potrebno je zadovoljiti želju ljudi da dobiju određenu

informaciju putem interneta. Ukoliko vi kao web stranica to

možete pružiti, Google će vas nagraditi i dodeliti vam neku

od prvih pozicija. Zamislite Google kao sponu između vas

i sajtova gde se on kao pretraživač podređuje potrebama

korisnika i njihovim zadovoljstvom određuje da li će sajt biti

visoko rangiran ili ne.

 

 

 

 

 

 

Šta sve spada u SEO optimizaciju?

 

 

Google algoritam kontorliše tehničku usaglašenost vašeg sajta sa pravilima koje pretraživač nameće, kao i bogatstvo originalnim tekstualnim sadržajem i validnim informacijama. Samim tim, uviđamo da je SEO optimizacija veoma široka oblast koja uključuje puno aktivnosti poput: SEO audit, tehnički SEO, kompletna SEO strategija, pretraga ključnih reči, SEO copywriting, građenje linkova.

 

Za razliku od plaćenih oglasa, kod organske optimizacije ne postoji potreba za licitacijom za ključne reči na dnevnoj bazi i trošenjem novca, kako bi se što bolje rangirali.

 

Bitno je istaći da plaćenim kampanjama možemo dobiti rezultate koji su vidljivi u kraćem vremenskom roku, dok je SEO optimizacija dosta sporija ali donosi dugoročne rezultate.

 

GOOGLE SEARCH & display ADS & SEO OPTIMIZACIJA

 

detaljni opis usluga u ovom paketu 

 

 

 

Google mreža za pretragu predstavlja najefektniji vid online oglašavanja koji u realnom vremenu povezuju ponudu i potražnju. Google Search Network najveća je svetska mreža za pretragu koju u Srbiji pokriva preko 97% svih pretraga na internetu. 

 

Google oglasi imaju jasno definisan krajnji cilj – a to je da korisnik

preduzme određenu akciju na vašem veb sajtu. Najveća prednost

ovog vida oglašavanje jeste što se oglasi prikazuju isključivo ljudima

koji pretražuju pojmove vezane za datu uslugu ili proizvod, bez obzira

sa kog uređaja to rade. Na taj način se potražnja i ponuda spajaju u

momentu pretrage tako što su najrelevantniji rezultati i oglasi najbolje

pozicionirani. Ovo direktno znači da oglašivač definiše reči za koje

želi da se prikaže na Google pretraživaču kao i maksimalnu cenu

koju je spreman da plati za klik na oglas.

 

Najvažniji faktori Google AdWords kampanje su :

 • Lokacije gde bi se prikazivali oglasi (osim Srbije mogu se targetirati i skoro sve zemlje sveta)
 • Vreme i dani prikazivanja kampanje (moguće je da kampanja bude aktivna ceo dan ili samo u određenim satima)
 • Relevantne ključne reči i sve napredne opcije vezane za upravljanje njima
 • Sadržina oglasa i korišćenje najefektivnijih metoda pri njihovom kreiranju, kako bi sa psihološke strane ciljne grupe ovakvi oglasi dali maksimalan efekat
 • Odabir i optimizacija stranice veb sajta na koju vode oglasi i predlog primera iz prakse koji provereno daju najbolji efekat
 • Uređaji na kojima će se Google Ads kampanja prikazivati
 • Odabir strategija za cenovno nadmetanje sa ostalim oglašivačima u istoj branši
 • Najefektivnija struktura kampanje (ili više kampanja) u oglasne grupe

 

 

Trendovi i opcije koje se koriste u oglašavanju na Google Search mreži se često menjaju. Mi pratimo te trendove predlažemo Vam njihovu implementaciju u skladu sa Vašim potrebama.

 

 

 

 

 

GOOGLE DINAMIČKI OGLASI

 

 

Veoma slična tradicionalnim tekstualnim kampanjama je kampanja sa dinamičkim oglasima, odnosno Dynamic Search Ads. Njihova najveća razlika je u tome što ne postoji aktivno upravljanje ključnim rečima i oglasima, već se isključivo koristi sadržaj veb sajta. Google povezuje upite vaših potencijalnih korisnika sa proizvodima na veb sajtu i prikazuje dinamički generisane i prilagođene oglase.

 

Ova vrsta kampanje se uspešno koriste u oglašavanju veb sajtova koji imaju veliki broj artikala, a u cilju da svaki od njih dobije svoj dinamički oglas. Ona automatskom personalizacijom oglasa omogućava korisnicima da na najlakši mogući način pronađu proizvode ili usluge koje traže.

 

Dinamički oglasi su posebno korisni za razvijanje i unapređivanje online prodavnica, tj. za unapređenje E-Commerce prodaje. Najveća njihova prednost jeste što su rezultati jako brzo vidljivi. Već u prvom mesecu se može očekivati blagi rast prodaje, dok taj procenat vremenom sve više raste.

 

Kako bi se iskoristio pun potencijal ovakvog vida kampanje, neophodno je istu pravilno postaviti i redovno kontrolisati i optimizovati.

google-kampanje-digitalni-marketing-web-dizajn

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje + distribuciju Vašeg oglasa na sve sajtove koje Vi smatrate relevantnim za oglašavanje + kreiranje kampanje na Youtube platformi

Search + Display + YouTube kampanja + SEO optimizacija

350

Google paketi digitalnog marketinga

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje.

Search kampanja +

SEO optimizacija

170

Search + Display kampanja

SEO optimizacija

Obuhvata SEO optimizaciju svih stranica Vašeg sajta sa istraživanjem ključnih reči u Vašoj delatnosti i postavljanje Google AdWords kampanje + distribuciju Vašeg oglasa na sve sajtove koje Vi smatrate relevantnim za oglašavanje.

210

GOOGLE SEARCH & display ADS & SEO OPTIMIZACIJA

 

detaljni opis usluga u ovom paketu 

 

 

 

Google mreža za pretragu predstavlja najefektniji vid online oglašavanja koji u realnom vremenu povezuju ponudu i potražnju. Google Search Network najveća je svetska mreža za pretragu koju u Srbiji pokriva preko 97% svih pretraga na internetu. 

 

Google oglasi imaju jasno definisan krajnji cilj – a to je da korisnik

preduzme određenu akciju na vašem veb sajtu. Najveća prednost

ovog vida oglašavanje jeste što se oglasi prikazuju isključivo ljudima

koji pretražuju pojmove vezane za datu uslugu ili proizvod, bez obzira

sa kog uređaja to rade. Na taj način se potražnja i ponuda spajaju u

momentu pretrage tako što su najrelevantniji rezultati i oglasi najbolje

pozicionirani. Ovo direktno znači da oglašivač definiše reči za koje

želi da se prikaže na Google pretraživaču kao i maksimalnu cenu

koju je spreman da plati za klik na oglas.

 

Najvažniji faktori Google AdWords kampanje su :

 • Lokacije gde bi se prikazivali oglasi (osim Srbije mogu se targetirati i skoro sve zemlje sveta)
 • Vreme i dani prikazivanja kampanje (moguće je da kampanja bude aktivna ceo dan ili samo u određenim satima)
 • Relevantne ključne reči i sve napredne opcije vezane za upravljanje njima
 • Sadržina oglasa i korišćenje najefektivnijih metoda pri njihovom kreiranju, kako bi sa psihološke strane ciljne grupe ovakvi oglasi dali maksimalan efekat
 • Odabir i optimizacija stranice veb sajta na koju vode oglasi i predlog primera iz prakse koji provereno daju najbolji efekat
 • Uređaji na kojima će se Google Ads kampanja prikazivati
 • Odabir strategija za cenovno nadmetanje sa ostalim oglašivačima u istoj branši
 • Najefektivnija struktura kampanje (ili više kampanja) u oglasne grupe

 

 

Trendovi i opcije koje se koriste u oglašavanju na Google Search mreži se često menjaju. Mi pratimo te trendove predlažemo Vam njihovu implementaciju u skladu sa Vašim potrebama.

 

 

 

 

 

GOOGLE DINAMIČKI OGLASI

 

 

Veoma slična tradicionalnim tekstualnim kampanjama je kampanja sa dinamičkim oglasima, odnosno Dynamic Search Ads. Njihova najveća razlika je u tome što ne postoji aktivno upravljanje ključnim rečima i oglasima, već se isključivo koristi sadržaj veb sajta. Google povezuje upite vaših potencijalnih korisnika sa proizvodima na veb sajtu i prikazuje dinamički generisane i prilagođene oglase.

 

Ova vrsta kampanje se uspešno koriste u oglašavanju veb sajtova koji imaju veliki broj artikala, a u cilju da svaki od njih dobije svoj dinamički oglas. Ona automatskom personalizacijom oglasa omogućava korisnicima da na najlakši mogući način pronađu proizvode ili usluge koje traže.

 

Dinamički oglasi su posebno korisni za razvijanje i unapređivanje online prodavnica, tj. za unapređenje E-Commerce prodaje. Najveća njihova prednost jeste što su rezultati jako brzo vidljivi. Već u prvom mesecu se može očekivati blagi rast prodaje, dok taj procenat vremenom sve više raste.

 

Kako bi se iskoristio pun potencijal ovakvog vida kampanje, neophodno je istu pravilno postaviti i redovno kontrolisati i optimizovati.

SEO OPTIMIZACIJA

 

 

 

Pored plaćenih oglasa, jedno od najefikasnijih rešenja je svakako

SEO optimizacija. SEO optimizacija je skup tehnika koje čine

tehničku i sadržinsku optimizaciju sajta i pomaže vam da organski

zauzmete visoke pozicije za određene ključne reči koje korisnici

najviše pretražuju i na taj način odvedete korisnika na svoju

stranicu. SEO (search engine optimization) je danas jedan od

nezaobilaznih metoda u radu ukoliko želite da budete visoko

pozicionirani u Google pretragama. Suština je u tome da budete

prepoznati kao korisni za posetioce.

 

Naime, potrebno je zadovoljiti želju ljudi da dobiju određenu

informaciju putem interneta. Ukoliko vi kao web stranica to

možete pružiti, Google će vas nagraditi i dodeliti vam neku

od prvih pozicija. Zamislite Google kao sponu između vas

i sajtova gde se on kao pretraživač podređuje potrebama

korisnika i njihovim zadovoljstvom određuje da li će sajt biti

visoko rangiran ili ne.

 

 

 

 

 

 

Šta sve spada u SEO optimizaciju?

 

 

Google algoritam kontorliše tehničku usaglašenost vašeg sajta sa pravilima koje pretraživač nameće, kao i bogatstvo originalnim tekstualnim sadržajem i validnim informacijama. Samim tim, uviđamo da je SEO optimizacija veoma široka oblast koja uključuje puno aktivnosti poput: SEO audit, tehnički SEO, kompletna SEO strategija, pretraga ključnih reči, SEO copywriting, građenje linkova.

 

Za razliku od plaćenih oglasa, kod organske optimizacije ne postoji potreba za licitacijom za ključne reči na dnevnoj bazi i trošenjem novca, kako bi se što bolje rangirali.

 

Bitno je istaći da plaćenim kampanjama možemo dobiti rezultate koji su vidljivi u kraćem vremenskom roku, dok je SEO optimizacija dosta sporija ali donosi dugoročne rezultate.

 

google-kampanje-digitalni-marketing-web-dizajn
seo-optimizacija-digitalni-marketing-web-dizajn

goOgle display kampanje

 

 

Google display mreža Vam omogućava da budete vidljivi relevantnim ljudima na veb sajtovima koje vi želite, a da pritom platite tek kada neko klikne na vaš baner. Ovo je najrasprostranjenija svetska mreža za oglašavanje i pre svega se koristi za prikazivanje slikovnih oglasa (banera) na veb

sajtovima koje posećuju vaši potencijalni korisnici.

 

Pored slikovnih oglasa, na Display mreži se mogu prikazivati i tekstualni

oglasi, oglasi na mobilnim uređajima i u mobilnim aplikacijama, kao i

video oglasi. Vašu Display kampanju možete optimizovati različitim

vidovima targetiranja. Da li su to teme sajtova, interesovanja korisnika

ili dobro definisane ključne reči vezane za vaš proizvod – nije važno

sve dok se to direktno odnosi na vaše poslovanje.

 

Oglašavanje na Display mreža donosi tri benefita:

 1. Povećanje svesti o brendu kod potencijalnih kupaca (Branding kampanje)
 2. Povećanje prodaje (promotivne i akcijske kampanje)
 3. Povećavanje lojalnosti kod vase ciljne grupe i ponovno vraćanje korisnika na već posećen veb sajt (Remarketing)

Ova tri benefita postižemo tako što za svaki od njih koristimo oglas izrađen specijalno za tu namenu u kombinaciji sa pravim načinom targetiranja. Za Branding kampanje uglavnom se koriste visoko kvalitetni Google Display oglasi koji ostavljaju jak utisak i na vizuelno lep način predstavljaju proizvod, uslugu, brend ili kompaniju. Ukoliko je cilj povećanje prodaje – takvi oglasi onda uglavnom promovišu akcije, sniženja, kupone ili nagradne igre kako bi se privukla pažnja ljudi i oni uključili u aktuelnu promociju.

goOgle display kampanje

 

 

Google display mreža Vam omogućava da budete vidljivi relevantnim ljudima na veb sajtovima koje vi želite, a da pritom platite tek kada neko klikne na vaš baner. Ovo je najrasprostranjenija svetska mreža za oglašavanje i pre svega se koristi za prikazivanje slikovnih oglasa (banera) na veb

sajtovima koje posećuju vaši potencijalni korisnici.

 

Pored slikovnih oglasa, na Display mreži se mogu prikazivati i tekstualni

oglasi, oglasi na mobilnim uređajima i u mobilnim aplikacijama, kao i

video oglasi. Vašu Display kampanju možete optimizovati različitim

vidovima targetiranja. Da li su to teme sajtova, interesovanja korisnika

ili dobro definisane ključne reči vezane za vaš proizvod – nije važno

sve dok se to direktno odnosi na vaše poslovanje.

 

Oglašavanje na Display mreža donosi tri benefita:

 1. Povećanje svesti o brendu kod potencijalnih kupaca (Branding kampanje)
 2. Povećanje prodaje (promotivne i akcijske kampanje)
 3. Povećavanje lojalnosti kod vase ciljne grupe i ponovno vraćanje korisnika na već posećen veb sajt (Remarketing)

Ova tri benefita postižemo tako što za svaki od njih koristimo oglas izrađen specijalno za tu namenu u kombinaciji sa pravim načinom targetiranja. Za Branding kampanje uglavnom se koriste visoko kvalitetni Google Display oglasi koji ostavljaju jak utisak i na vizuelno lep način predstavljaju proizvod, uslugu, brend ili kompaniju. Ukoliko je cilj povećanje prodaje – takvi oglasi onda uglavnom promovišu akcije, sniženja, kupone ili nagradne igre kako bi se privukla pažnja ljudi i oni uključili u aktuelnu promociju.

google-reklamne-kampanje-agencija-digitalni-marketing